Energideklaration för villa: Allt du behöver veta

05 februari 2024 Alice Pettersson

editorial

Att äga en villa medför många ansvar och en av de viktigare är att hålla koll på husets energianvändning. Energideklarationen är ett verktyg som inte bara ger insikt utan även kan vara till nytta när du ska förbättra ditt hem, sänka kostnaderna och bidra till miljön. Denna artikel går igenom några av de mest betydelsefulla aspekterna kring energideklarationer för villor och hur du kan gå till väga för att få din bostad deklarerad.

Vad är en energideklaration?

Energideklaration villa är ett dokument som visar hur mycket energi ditt hus förbrukar, vilket även ger en indikation på de eventuella förbättringar som kan göras för att öka energieffektiviteten. Det är ett lagkrav i Sverige att alla fastigheter som säljs eller hyrs ut ska ha en giltig energideklaration en regel som syftar till att minska det totala energibehovet i byggnader och bidra till Sveriges miljömål. Deklarationen inkluderar en energiklassificering som sträcker sig från A (mycket låg energianvändning) till G (mycket hög energianvändning).

Varför behöver du en energideklaration för din villa?

En av de största fördelarna med en energideklaration är att den ger villaägare viktig information som kan användas för att planera underhållet och renoveringarna av hemmet. Det är inte enbart en metod för att identifiera var energiförlusterna sker, utan den ger även konkreta råd om hur du kan öka energieffektiviteten. Detta kan inbegripa allt från att uppgradera fönster och isolering till installation av förnybara energikällor som solpaneler.

Genom att genomföra förslagen i en energideklaration kan villaägare göra sitt hem mer energieffektivt och därigenom spara pengar på elräkningen. En villa med bra energiprestanda är också ofta mer attraktiv på fastighetsmarknaden, vilket kan öka värdet på din fastighet.

Att minska energianvändningen i din villa bidrar till en lägre miljöpåverkan då det i sin tur minskar koldioxidutsläppen. Energideklarationen hjälper villaägare att bidra till en mer hållbar framtid och att uppnå de nationella och globala miljömålen.

energideklaration villa

Processen för att skaffa energideklaration

För att få en energideklaration för din villa behöver du anlita en certifierad energiexpert. Experten kommer att utföra en bedömning som innebär en genomgång av husets energisystem samt en fysisk inspektion av fastigheten. Denna bedömning ligger till grund för betyget som din villa får i energideklarationen.

Energideklareraren kommer att undersöka allt från värmeisolering, fönster och dörrar till ventilation och värmeinstallationer. Experten kan även begära tillgång till tidigare energiräkningar för att få en fullständig bild av energianvändningen.

I deklarationen får du som ägare förslag på åtgärder som kan utföras för att förbättra husets energiprestanda. Dessa åtgärder är ofta indelade i olika prisnivåer och kan innefatta små justeringar likväl som större renoveringar. Energideklarationen är giltig i tio år, förutsatt att inga större förändringar görs på fastigheten som påverkar energiprestandan.

Energideklarationen är en nyttig resurs för varje villaägare som syftar till att öka insynen i energianvändningen och de åtgärder som kan vidtas för att förbättra hemmets energieffektivitet. Även om det kan verka som en formalitet är den ett värdefullt verktyg för att spara pengar, höja fastighetens värde och sänka ditt klimatavtryck.

Fler nyheter